Where We Work

Safe Abortion Necessity & Compulsion

Our Values and Aim

Latest News & Events

प्रभावकारी देखियो गर्भ निरोधक नयाँ साधन सायना प्रेस

सन् २०२० सम्म परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोगमा नयाँ पद्धति अपनाउने सरकारको घोषणा अनुरुप दुई जिल्लामा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनले ‘सायना प्रेस’ नामको नयाँ गर्भ निरोधक साधन प्रभावकारी देखिएको छ। देवचुली …