Menu Close

webadmin

Medical Abortion (MA) Leaflet

परिचय विश्व स्वास्थ्य संगठनले (WHO) ले औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सुरक्षित र प्रभावकारी भएको प्रमाणित गरेको छ । औषधिद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने औषधिहरू…