Menu Close

webadmin

सामुदायिक अगुवाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनका लागि स्व-परिचालन प्रक्रिया

आत्मशक्ति बढाउने र पारि वारिक अभ्यास: व्यक्तिगत तह सिमान्तकृत समुदायको आवाज सामुदायिक अगुवाहरूमा रहेको अन्तरनि हित क्षमता विकास गरी सफल र अनुशरण योग्य बनाउन प्रारम्भिक…

जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिकता तथा यौन तथाप्रजनन स्वास्थ्य र अधिका र बीच अन्तरसम्बन्ध

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) भनेको के हो ? कुनै पनि ठाउँमा कम्तीमा पनि ३० वर्ष वा त्यो भन्दा बढी औसत वर्षा र तापक्रममा आएको परिवर्तनलाई…