Menu Close

आईईसी सामाग्री

चिकित्सा गर्भपात (MA) पर्चा

परिचय स्वास्थ्य संगठनले (WHO) विश्व औषधिको प्रयोगद्वारा गर्भपतन सुरक्षित र प्रभावकारी बनाइएको छ । औषधिद्वारा बाह्य गर्भपतनका लागि प्रयोग गरिने औषधिहरू मेफिप्रीस्टोन (Mifepristone) र मिजोप्रोष्टोल…