Menu Close

Ipas-नेपाल न्यूजलेटर अगस्त 2023

Ipas Nepal नयाँ स्थानमा सर्यो!

इपास नेपाल भगवती मार्ग–०१, नक्साल, काठमाडौंमा सरेको छ । कृपया हामीलाई हाम्रो नयाँ स्थानको भ्रमण दिनुहोस्।

पुरा समाचार तलको लिङ्कमा पढ्नुहोस्:

https://mailchi.mp/ipas/august-newsletter-ipas-nepal-12648504