Menu Close

प्राकृतिक नेताको आत्म – गतिशीलताले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारहरूमा स्थिति परिवर्तन गर्दछ

परिचय

समुदायमा विशेष गरी सीमान्तकृत महिला र किशोरकिशोरीहरूमा चेतनाको अभावले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थालाई निम्त्याएको छ।
क्षेत्रहरु। सीमान्तकृत महिला र किशोरीहरूलाई अन्य मानव अधिकारहरू जस्तै यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हक छ भन्ने कुरा थाहा छैन र उनीहरूसँग ती अधिकारहरू दाबी गर्ने निकाय छैन। तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न सीमान्तकृत महिला र किशोरकिशोरीहरूको जागरूकता र विकास एजेन्सीहरूको ठूलो आवश्यकता छ।

SRHR मा चेतना जगाउने र महिला र किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सशक्तिकरण गर्ने तरिकाहरू मध्ये एक सामाजिक परिचालन हो। सामाजिक परिचालनले महिला र केटीहरूलाई उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको लागि उत्तरदायी बनाउन स्थानीय सरकारहरूसँग संलग्न हुन सक्षम बनाउँछ।

तसर्थ, Ipas Nepal ले नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरू – अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा, अछाम, बाजुरा, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लाहरूमा प्रगतिशील SRHR अवस्थाको लागि सामाजिक परिचालन दृष्टिकोण प्रयोग गर्‍यो। सामाजिक परिचालन अन्तर्गत, Ipas नेपाल ले पहिलो पटक उच्च उत्प्रेरित महिला र सीमान्तकृत समुदायका किशोरीहरूलाई सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सेवाहरू सहित SRHR मा तालिम दियो। त्यसपछि, यी प्रशिक्षित महिला र केटीहरू स्वैच्छिक रूपमा समुदायमा महिला र केटीहरूको एजेन्सी विकास गर्न, परिवार नियोजनमा सूचित छनौटहरू गर्न, स्वास्थ्य सेवा खोज्ने व्यवहार बढाउन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू पहुँच गर्न स्वेच्छिक रूपमा परिचालन हुन्छन्। इपास नेपालले यी महिला र किशोरीलाई प्राकृतिक नेता भनेका छन् ।