Menu Close

वार्षिक प्रतिवेदन

प्रजनन न्यायको बाटो: वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई २०२१ – जुन २०२२

कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न ठूला चुनौतीहरूको बाबजुद पनि Ipas नेपालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (SRHR), जलवायु न्याय र लैङ्गिक हिंसा (GBV) पीडितहरूलाई बाँच्ने केन्द्रित…