Menu Close

Ipas प्रभाव नेटवर्क

Ipas प्रभाव नेटवर्क

जुन २०२२ मा, संगठन भरिका Ipas देशका नेताहरूले Ipas इम्प्याक्ट नेटवर्कको उद्देश्य, रूपरेखा र सिद्धान्तहरूमा सहमति जनाउँदै एउटा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे। यस घोषणा मार्फत तिनीहरूले सक्रिय र सार्वजनिक रूपमा नेटवर्कमा रोजे, जुन हाम्रो प्रतिबद्धता, संस्कृति र साझा स्वामित्व, वितरित शक्ति, र इक्विटीमा विश्वासद्वारा परिभाषित पारस्परिक रूपमा सहमत सम्बन्ध हो।

Ipas प्रभाव नेटवर्कमा, देश र क्षेत्रीय टोलीहरू (जसलाई हामीले आन्तरिक रूपमा “नोडहरू” भनिन्छौं) नेटवर्कको प्राथमिक कार्यान्वयन र कोष सङ्कलन गर्ने भागहरू हुनेछन्। यसमा अमेरिकी देश नोड समावेश छ। सेवा टोलीहरूले प्राविधिक, वित्तीय, सञ्चार र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्नेछन् जुन देश र क्षेत्रीय नोडहरूद्वारा साझा गरिनेछ वा सम्पूर्ण नेटवर्कद्वारा प्रयोग गरिनेछ।