Menu Close

महिलाको नेतृत्वमा
जलवायु न्याय

जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गर्ने, लिङ्ग र SRHR

परिचय:

जब यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू मानवीय राहत र संकट परिस्थितिहरूमा अक्सर बेवास्ता गरिन्छ, हामी जान्दछौं कि तिनीहरू खाना र आपतकालीन औषधि जस्तै महत्वपूर्ण र समय संवेदनशील छन्। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक आवश्यकता महसुस गर्दै, Ipas नेपाल ले जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक र यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार (SRHR) को अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो काम सुरु गर्यो। हाम्रा समर्पित टोलीहरूले यी SRHR सेवाहरू सजिलै उपलब्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास गर्छन्, कसैलाई पनि पछि नछोडी। समुदायहरूले जलवायु आपतकालिनहरूको लागि तयारी र प्रतिक्रिया दिनको तत्काल आवश्यकताको सामना गर्ने क्रममा, Ipas नेपाल यी चुनौतिहरूबाट सबैभन्दा प्रभावित महिला र केटीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने समग्र रणनीतिहरू सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छ।

  • क्षमता सुदृढीकरणः जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक, सामाजिक मान्यता, लैङ्गिक हिंसा र महिलाको मौलिक अधिकार, सुरक्षित गर्भपतन लगायत SRHR सम्बन्धी स्थानीय सरकार, किशोरी र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको क्षमता सुदृढीकरण।
  • स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (LAPA): लैङ्गिक र SRHR लाई एकीकृत गर्दा जलवायु जोखिममा परेका नगरपालिकाहरूको LAPA को तर्जुमा/समीक्षा। SRHR, महिला सशक्तिकरण, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकुलन कार्यहरूमा केन्द्रित रूपमा विकसित LAPA को कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्।
  • सामुदायिक संलग्नता: आईपीएस नेपालले जलवायु न्याय एजेन्डामा लैङ्गिक र SRHR लाई एकीकृत गर्न समुदायका सदस्यहरू र प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण, रेल र परिचालन गर्दछ। समुदायका सदस्यहरूले स्थानीय स्तरमा सामुदायिक सत्रहरू, औपचारिक र अनौपचारिक संवादहरू, आदि जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू आयोजना गर्छन्।

  • क्षमता सुदृढीकरण: जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक, सामाजिक मूल्य मान्यता, लैङ्गिक हिंसा र महिलाको मौलिक अधिकार, सुरक्षित गर्भपतनलगायत SRHR सम्बन्धी स्थानीय सरकार, किशोरी र सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको क्षमता सुदृढीकरण।
  • स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (LAPA): लैङ्गिक र SRHR लाई एकीकृत गर्दा जलवायु जोखिममा परेका नगरपालिकाहरूको LAPA को तर्जुमा/समीक्षा। SRHR, महिला सशक्तिकरण, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकुलन कार्यहरूमा केन्द्रित रूपमा विकसित LAPA को कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्।
  • सामुदायिक संलग्नता: आईपीएस नेपालले जलवायु न्याय एजेन्डामा लैङ्गिक र SRHR लाई एकीकृत गर्न समुदायका सदस्यहरू र प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण, रेल र परिचालन गर्दछ। समुदायका सदस्यहरूले स्थानीय स्तरमा सामुदायिक सत्रहरू, औपचारिक र अनौपचारिक संवादहरू, आदि जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू आयोजना गर्छन्।

एजेन्सी र समुदाय
लैङ्गिक हिंसा
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र नीति
मानवीय सहयोग
अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाइ
महिलाको नेतृत्वमा जलवायु न्याय