Menu Close

सामाजिक मानदण्ड, गरिबी, जलवायु-प्रेरित प्रभावहरू र विपद् जोखिम विश्लेषण (SNICDRA) मूल्याङ्कनको आचरण

Ipas नेपाल ले सामाजिक मापदण्ड, गरिबी, जलवायु-प्रेरित प्रभावहरू, र विपद् जोखिम विश्लेषण (SNICDRA) उपकरण प्रयोग गरी हानिकारक सामाजिक मानदण्डहरू, गरिबी, जलवायु प्रभावहरू, र लैङ्गिक र SRHR सम्बन्धी विपद् जोखिमहरू व्यापक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आधारभूत मूल्याङ्कन गरेको छ। परियोजना क्षेत्र। SNICDRA उपकरण एक सहभागी अनुगमन र मूल्याङ्कन उपकरण हो जसले गरिबी, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप, स्वायत्तता र सूचना र सेवाहरूमा पहुँचलाई प्रभाव पार्ने सामाजिक मान्यताहरूको आधारभूत कारणहरूको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ। यो एकीकृत दृष्टिकोणले जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न, लचिलोपन बढाउन र कार्यक्रम समुदायहरूमा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्छ, अन्ततः SRHR को लागि स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएको सामूहिक कार्य र लैङ्गिक-रूपान्तरणकारी जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाउँछ।

सल्यानको बागचौर नगरपालिकामा 23 जनवरीदेखि 25 जनवरी, 2024 सम्म सञ्चालन गरिएको तीन दिने विस्तृत प्रशिक्षण परियोजना साझेदारहरू: KIDS र PASS Nepal ले आ-आफ्नो परियोजनामा ​​SNCIDRA उपकरण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ज्ञान र व्यावहारिक सीपहरू सहित। क्षेत्रहरु। तालिमको क्रममा सहभागीहरुलाई सामाजिक मान्यता, गरिबी, जलवायुको प्रभाव र समुदाय भित्र हुने विपद् जोखिमहरु बारे जानकारी बुझ्न र संकलन गर्न विभिन्न औजार र प्रविधिहरुमा उन्मुख गराइएको थियो । बागचौर नगरपालिकाको वडा नं २ र ४ मा भएको व्यावहारिक सत्रले सहभागीहरूलाई वास्तविक समुदायका सदस्यहरूसँग संलग्न हुन र अभिमुखी उपकरणहरू प्रयोग गरेर वास्तविक जानकारी सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो।

समुदायका सदस्यहरू, सामुदायिक वन प्रयोगकर्ता समूहका सदस्यहरू, प्राकृतिक नेताहरू, महिला र केटीहरू, नागरिक समाज संगठनहरू, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन जस्ता विविध सरोकारवालाहरूसँग संलग्न भएर स्वास्थ्य सुविधा मूल्याङ्कनका लागि प्रभावकारी डेटा सङ्कलन गर्नका लागि तिनीहरूको ट्याब्लेटमा कोबो कलेक्ट प्रयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई विशेष रूपमा तालिम दिइएको थियो। समितिहरू (LDMC), स्वास्थ्य सुविधा र स्थानीय सरकारहरू।

अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधाको स्वास्थ्य प्रोफाइलको साथमा सामाजिक, वातावरणीय र प्राकृतिक जोखिम र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विकास गर्न SRHR, लैङ्गिक र जलवायु प्रेरित प्रभावका विस्तृत निष्कर्षहरू प्रयोग गर्नु हो। स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यले यी निष्कर्षहरूलाई उनीहरूको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजनाहरू र स्थानीय अनुकूलन योजनाहरू (LAPA) मा समावेश गरेको सुनिश्चित गर्‍यो।