Menu Close

प्रारम्भिक गर्भावस्था पत्ता लगाउने प्रभावकारीता र FCHVs द्वारा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूको महिलाको प्रयोग, 2017

गर्भावस्थाको प्रारम्भिक पहिचान एक अभिप्रेत गर्भावस्थाको लागि प्रसवपूर्व हेरचाह (ANC) सुरु गर्न र अनावश्यक गर्भावस्थाको लागि सुरक्षित गर्भपतन हेरचाह खोज्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। गर्भावस्था स्थितिको बारेमा निश्चितताको अभावले ANC वा गर्भपतन खोज्न ढिलाइ हुन सक्छ। यसबाहेक, अवांछित गर्भावस्थाको प्रारम्भिक पहिचान महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले महिलाहरूले कानुनी रूपमा अनुमति दिइएको गर्भावस्था सीमा नाघ्नु अघि नै गर्भपतन सेवाहरू पहुँच गर्न सक्छन्। नेपालमा हालै गरिएको एक अध्ययनले सरकारले अनुमोदित स्वास्थ्य संस्थामा कुल गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशत मात्रै कानुनी रूपमा उपलब्ध गराएको देखाएको छ।

नेपालले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू (FCHVs) को एक विस्तृत सञ्जालको गर्व गर्दछ, जसले समुदाय स्तरमा आधारभूत मातृ, नवजात र बाल स्वास्थ्य हेरचाह र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू (SAS) बारे विश्वसनीय जानकारी प्रदान गर्नका लागि मान्यता प्राप्त गर्दछ। थप रूपमा, तिनीहरू समुदाय र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाहरू बीचको लिङ्कको रूपमा सेवा गर्छन्। प्रारम्भिक गर्भावस्था पत्ता लगाउन तालिम प्राप्त FCHVs लाई गर्भावस्था परीक्षण 2 पछि उपयुक्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा महिलाहरूलाई सन्दर्भ गर्न सम्भावित माध्यमको रूपमा पहिचान गरिएको छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा FCHVs द्वारा प्रारम्भिक गर्भावस्था पत्ता लगाउने र रेफरल (EPDR) को प्रभावकारिता अझै स्थापित हुन सकेको छैन। यस अध्ययनको उद्देश्य महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूको प्रयोगमा FCHV EPDR हस्तक्षेपको थप लाभको मूल्याङ्कन गर्नु हो।