Menu Close

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरूमा COPE दृष्टिकोणको सारांश रिपोर्ट

COPE (ग्राहक-उन्मुख, प्रदायक-दक्ष) दृष्टिकोण परिवार नियोजन सेवाहरूको लागि गुणस्तर सुधार प्रक्रियाको रूपमा उत्पन्न भएको थियो र एन्जेन्डर हेल्थ द्वारा विकसित गरिएको थियो, जसले 1988 देखि COPE प्रविधि र उपकरणहरू विकास र परिष्कृत गरिरहेको छ।

COPE कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण हो जसले स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सुविधाद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र सेवाहरूलाई ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई थप उत्तरदायी बनाउँछ। COPE मा आत्म-मूल्याङ्कन समावेश भएको हुनाले, यसले कर्मचारीहरू बीच स्वामित्वको भावनालाई बढावा दिन्छ। जब सबै तहका कर्मचारीहरूले बाह्य मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा आफ्नै सेवाहरूको मूल्याङ्कन गर्छन्, तिनीहरू गुणस्तर वा प्रभावकारिताको सन्दर्भमा पहिचान गरिएका कुनै पनि समस्याहरू सुधार गर्न व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार महसुस गर्छन्। COPE ले कर्मचारीहरूलाई सेवाहरू सुधार गर्न कार्य योजनाहरू विकास गर्न र कार्यान्वयन गर्ने अवसरहरू अन्वेषण गर्न सक्षम बनाउँछ र यी कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न जवाफदेहीता र प्रतिबद्धताको भावना बढाउँछ। यसले सबै तहका कर्मचारीहरू बीच टोली कार्य र सहयोगलाई पनि बढावा दिन्छ। COPE ले गुणस्तरीय व्यापक गर्भपतन हेरचाहको प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न आत्म-मूल्याङ्कन चेकलिस्टहरू र अन्य उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ। उपकरणहरू सँगै प्रयोग गरेर, पर्यवेक्षकहरू र कर्मचारीहरू एक टोलीको रूपमा काम गर्ने बानी पर्छन्।

विश्वका धेरै देशहरूमा COPE सफलतापूर्वक लागू भएको अध्ययनले देखाएको छ 2013 देखि, Ipas नेपाल ले 15 जिल्लाहरुमा आफ्नो हस्तक्षेप स्वास्थ्य सुविधाहरु मा यो दृष्टिकोण लागू गर्दै आएको छ, तर नेपाली सन्दर्भमा COPE को प्रभावकारिता अझै मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। यस अध्ययनको समग्र उद्देश्य सेवा उपलब्धता, सेवा साइटको तयारी, प्रदायकहरूको समर्थन, रसद आपूर्ति, अनुगमन र स्वास्थ्य सुविधा सञ्चालन व्यवस्थापन समिति (HFOMC) कोप कार्यान्वयन र गैर-लागू स्वास्थ्य सुविधाहरू बीचको समर्थन मूल्याङ्कन गर्नु थियो। यस अध्ययनको नतिजाले Ipas हस्तक्षेप जिल्लाहरू र त्यसभन्दा बाहिरको दृष्टिकोणको भविष्यको मापन-अपलाई सूचित गर्नेछ।