Menu Close

द्विवार्षिक समीक्षा बैठक

Ipas Nepal ले 23 फरवरी, 2018 मा सरकारी सरोकारवालाहरू (FHD, NHTC, NHEICC र MD) सँग द्विवार्षिक समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्यो। बैठकमा इपास नेपालले विगत ६ महिना (जुलाई–डिसेम्बर २०१७) को उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै आगामी छ महिना (२०१८ जनवरी–जुन) योजना सार्वजनिक गरेको थियो । बैठकमा देखिएका चुनौती र सुधारका लागि अगाडि बढ्ने उपायबारे पनि छलफल भएको थियो । अन्तमा, सरकारी अधिकारीहरूले सेवा सुधार गर्न कार्यक्रमगत निर्देशन दिए।