Menu Close

अभ्यास प्रशिक्षणमा साझा नेतृत्व मार्फत गैर-हाइरार्किकल संगठन सिर्जना गर्दै

Ipas एक नेटवर्क संगठनको रूपमा कार्यस्थल र व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू गर्न सकिने गैर-हाइरार्किकल अभ्यास र सीपहरू लागू गर्दैछ। साझा नेतृत्व Ipas नेपालको मुख्य मूल्य हो र यो यात्रा सुरु गर्न, Ipas नेपालका कर्मचारीहरूका लागि 18 फेब्रुअरी देखि 20 फेब्रुअरी 2024 सम्म तीन दिने साझा नेतृत्व अभ्यास (SLiP) सञ्चालन गरिएको थियो। यस तालिमलाई प्रशिक्षकहरु: श्री अविन्द्र मण्डवाल (वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक) र डा. दिब श्रेष्ठ डंगोल (एचओडी- स्वास्थ्य प्रणाली र नीति) ले सहयोग गर्नुभएको थियो।

तालिममा कुल ३० आईपीएस नेपालका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । SLiP तालिम अभ्यासको 7 डोमेन मा आधारित थियो। यी डोमेनहरूले Ipas नेटवर्कमा वा टोली भित्र हाम्रो स्थितिलाई ध्यान नदिई काम गर्ने थप सहयोगी र लोकतान्त्रिक तरिका तिर सरल कार्यहरू गर्न सशक्त बनाउँछन्।

साझा उद्देश्य, निर्णय लिने, प्रतिक्रिया संस्कृति, स्वायत्तता, सह-व्यवस्थित बैठकहरू, र सामूहिक सिकाइको लागि अबदेखि साझा नेतृत्वलाई व्यक्तिगत र संगठनात्मक मूल्यको रूपमा अभ्यास र मुख्य प्रवाह गरिनेछ।